Regels en voorwaarden

Algemene regels

1.1 Het is niet toegestaan om binnen/via DutchHp mensen te beledigen, te discrimineren op welke grond dan ook, smaad/smaadschrift te plegen en te bedreigen.

1.2 Het is niet toegestaan om onderdelen van of de gehele dienst ‘DutchHp’ te kopieëren zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van de dienst, de heer Dennis Fusha.

1.3 Het is niet toegestaan om via DutchHp reclame te maken voor diensten, producten, goederen en sociale media.

1.4 Het is niet toegestaan om via DutchHp herhaaldelijke de eenzelfde berichten te versturen.

1.5 Het is niet toegestaan om via DutchHp inbreuk te maken op auteursrechten of copyright van diensten, instanties of individuen.

1.6 Binnen de dienst ‘DutchHp’ bent u verplicht om u aan alle Nederlandse wetten en regels te houden, ook als u zich in een ander land bevindt.

1.7 Het personeel van de dienst ‘DutchHp’ heeft het recht om uw toegang tot de dienst te ontzeggen zonder een geldige reden.

1.8 Het is niet toegestaan om te vragen om een plugin binnen de dienst ‘DutchHp’.

1.9 Het is niet toegestaan om u voor te doen als een ander. Voorbeelden hiervan zijn, maar zijn niet beperkt tot, het opgeven van valse gegevens, het gebruiken van een valse naam of het imiteren van een ander.

1.10 Het is niet toegestaan om binnen de dienst ‘DutchHp’ iemand herhaaldelijk te vermoorden.

1.12.1 DutchHp heeft het recht om persoonlijke gegevens over u te bewaren beperkt door de Nederlandse wetgeving.

1.12.2 DutchHp zal deze gegevens niet delen met een derde partij.

1.13 Het is niet toegestaan om binnen de dienst ‘DutchHp’ virussen te verspreiden.

1.14.1 DutchHp heeft het recht om een zogeheten ‘screenshare’ te doen. Dit houdt in dat een personeelslid van de dienst ‘DutchHp’ een computer mag doorzoeken naar hacks of andere programma’s of bestanden die tegen de regels zijn.

1.14.2 Een zogeheten ‘screenshare’ mag alleen gedaan worden als er een redelijk vermoeden is voor het bezit van deze programma’s of bestanden.

1.14.3 Een weigering van een ‘screenshare’ zal leiden tot een permanente ontzegging tot de dienst 'DutchHp’.

1.14.4 Een ‘screenshare’ kan worden beperkt door de Nederlandse wetgeving.

1.15 De dienst ‘DutchHp’ is niet aansprakelijk voor mentale of fysieke schade.

1.16 Het is niet toegestaan om via de dienst ‘DutchHp’ wachtwoorden van andere gebruikers te stelen.

1.17 Het is niet toegestaan om geld te verdienen aan de dienst ‘DutchHp’ zonder een schriftelijke toestemming van de eigenaar, de heer Dennis Fusha.

1.18 Een wijziging in dit reglement dient aan alle gebruikers van de dienst ‘DutchHp’ duidelijk gemaakt te worden. Met uitzondering van de verbetering van taalfouten.

1.19 Het is niet toegestaan om, als derde, via de dienst ‘DutchHp’ persoonlijke gegevens te verzamelen.

Personeels regels

2.1 U bent verplicht om de aanwijzingen van het personeel binnen de dienst ‘DutchHp’ op te volgen.

2.2 Het personeel is verplicht om elke speler van de dienst ‘DutchHp’ gelijk te behandelen.

2.3 Het personeel is verplicht om een speler van de dienst ‘DutchHp’ te helpen als die daarom vraagt. Met uitzondering van herhaaldelijk vragen, vragen die niet binnen de regels vallen en vragen die, voor dat personeelslid, onbegrijpelijk of belachelijk zijn.

2.4 Een sollicitatie voor een rang als personeelslid mag niet worden afgewezen om etnische redenen.

2.5 Het is niet toegestaan om als personeelslid misbruik te maken van uw permissies.

2.6 Het is niet toegestaan om als personeelslid gebruik te maken van permissies die niet vallen binnen uw rang.

2.7 De heer Dennis Fusha heeft het recht om een personeelslid op elk moment te ontslaan mits er een geldige reden wordt gegeven.

2.8 Het is niet toegestaan om als personeelslid persoonlijke gegevens van een of meerdere gebruikers van de dienst ‘DutchHp’ aan derden te tonen of verkopen.

2.9 Het personeel dient zich aan alle regels te houden.

Webshop regels

3.1 Het is niet toegestaan om een zogeheten ‘chargeback’ te plegen.

3.2 Het is niet mogelijk om uw geld terug te krijgen na een betaling.

3.3 Het is niet toegestaan om voorwerpen binnen de dienst ‘DutchHp’ te ruilen voor iets met waarde buiten ‘DutchHp’.